Co-living.nu

Coliving - jobba och bo tillsammans

Co-living.nu

Co-living, eller co-operative living arrangement, är i Sverige än så länge förhållandevis okänt. Det åsyftar när ett flertal personer väljer att bo tillsammans. Oavsett hur deras inbördes släktrelationer kan tänkas se ut. Därmed finns en tydlig gräns mellan co-living och en traditionell familj. Inte sällan så finns det inom gruppen även något form av gemensamt mål. Vad målet är beror så klart på det specifika samfundet men ofta handlar det om entreprenörskap, minimalism och gemenskap. Ibland ställs särskilda krav på ekonomiska eller praktiska bidrag från de som väljer att delta.

Traditionen att bo tillsammans sträcker sig långt bak i tiden, men vad som gör just denna form unik är att boendet i många fall består utav ett en enskild bostadsenhet så som ett större hus. Detta skiljer sig från traditionella kollektiv som mer ofta utgörs av flera separata mindre boenden. Men finns det fler unika inslag? Co-living är ibland mer ändamålsbetingat i den mån att det kan finnas tydliga krav på delaktighet i gemensamma aktiviteter eller särskilda förväntningar på delaktighet. Särskilda ledord och begrepp är gemenskap sida vid sida av individualitet, syfte över apati, öppenhet och samarbete över tävling, att dela före att konsumera, efterforskning och experimentering över normen samt ansvar och handling över cynism och handfallenhet.

På senare tid har denna boendeform blivit ett sätt för kreativa och drivna personer att gemensamt bidra till individuella mål. Genom att skapa en miljö som är ämnad att främja utvecklingen av enskilda förmågor så skapas förhoppningen att detta i slutändan kommer att gynna alla. Därför har det blivit en eftertraktad boendeform bland många yngre som önskar leva halvnomadiska liv i en stöttande miljö. Vilket blir en stark kontrast till den sortens liv som i dagsläget anses vara norm. Detta ställer inte bara väldigt stora krav på kollektivet som stort utan även på den enskilde. Just för Sveriges del är det en ny men helt klart växande trend.

Ni når oss enklast genom att kontakta oss via [javascript protected email address]

Håkan Klingén 2017